Min bok "Svenska i Gestapos tjänst" handlar om en angivare i Nazityskland och berör frågor om ansvar och skuld i efterkrigstidens Tyskland. Främst baseras boken på rättegångshandlingar och vittnesmål i tyska arkiv, svenska SÄPO-akter och UD-material samt privat korrespondens.
 
I fokus står en Örebrokvinna, Dagmar Imgart, som efter giftermål med en tysk man lierade sig med Gestapo och tog värvning som informatör. På samma sätt som så många andra tyskar valde att göra, eller möjligen tvingades till. Men handlade det om tvång eller skedde angiveriet av fri vilja? 
 
Oavsett bevekelsegrunder ledde Dagmars angiveri till att flera oskyldiga människor ställdes inför tyska folkdomstolen - Volksgerichtshof - och i flera fall skickades i döden. Det är en berättelse som väcker många olika frågor kring moral, etik och skuld. 
 
Efter kriget fick svenskättade Dagmar betala priset för sitt samarbete med Tredje rikets bödlar och kom att figurera i flera rättegångar nere i Tyskland.
 
Boken är utgiven på Carlssons Bokförlag, men slutsåld. Enstaka ex går att beställa av författaren eller via antikvariat. 

 

Svenska i Gestapos tjänst - V140 Babs

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada