Jag är författare, journalist och historiker uppväxt i Norrköping och Träslövsläge utanför Varberg. I bagaget har jag en journalistexamen från Göteborg och en fil kand. i historia, statsvetenskap och religion vid Stockholms universitet. I dag bor jag i Vaxholm och arbetar på myndigheten Forum för levande historia i Stockholm.

För närvarande arbetar jag med en kartläggning av nazitysk infiltrationsförsök i det svenska lokalsamhället under 1933-1945, via nazistpartiet NSDAP:s verksamhet och tyska konsulat runt om i landet.

Min senaste bok Bländad av brunt som utkom i nov 2022 handlar om nazismen och motståndet i staden Linköping under 1930-talet och krigsåren. Boken har fått ett fint mottagande i både lokalpress och av SVT Öst

Jag producerar även texter till utställningar. Nu senast Medlöpari och motstånd på Stadsmuseet i Norrköping, en utställning om nazister och demokratikämpar i Norrköping 1933-1945 som visades fram till hösten 2022. Genomslaget har varit över förväntan och bland annat inneburit att Stadsmuseet fick utmärkelsen "Årets museum" 2021. För den som missat utställningen finns den numera tillgänglig digitalt.  

Som författare intresserar jag mig för svensk-tyska förbindelser, hjälpverksamhet och motståndsarbete under andra världskriget. Enskilda aktörers valmöjligheter, ageranden och berättelser står ofta i centrum. Vad drev de antinazistiska kämparna och räddarna som i pressade situationer och med risk för sina liv vågade ta ställning mot naziregimen?

Min bok Livräddare är baserad på nyupptäckt källmaterial i form av predikningar, korrespondens, arkivdokument och ny forskning. Boken handlar om de medmänniskor som gjorde motstånd mot den nazityska regimen genom att gömma och rädda judiska flyktingar och regimkritiker. En berättelse om motstånd och hjälpnätverk under svåra förhållanden, om engagerade svenskar och tyskar som osjälviskt visade civilkurage i en tid när de flesta valde att göra tvärtom.

Även den mörkare sidan av mänskligheten engagerar mig. I min bok Svenska i Gestapos tjänst skildrar jag hur en svensk-tysk kvinna blev angivare för Gestapo. Hur resonerade hon? Och alla de andra som valde att bli nazister, medlöpare och förövare? Går det att göra skillnad på de som levde i en diktatur och de i en demokrati? Var det acceptabelt att vara konfidentiell informatör i neutrala Sverige, men inte i krigförande Nazityskland?  

Det lokala perspektivet är underskattat och alldeles för lite beforskat. Min bok Mörkläggning behandlar nazismens ankomst till arbetarstaden Norrköping, motreaktioner och konsekvenser. Med fokus på olika Norrköpingsbors ageranden, poltiska möten och händelser i arbetarstaden. Personliga berättelser om de lokala nazisternas ageranden, demokratikämparnas motstånd och flyktinghjälpare. Tidigare gömda och glömda.

Vid sidan om mitt skrivande föreläser jag om nazism, angiveri, flyktinghjälp, motstånd och civilkurage med anknytning till andra världskriget och Förintelsen. Utgångspunkten är ofta mina böcker. 

För aktuella föreläsningar se mitt Kalendarium. Boka mig gärna via Författarcentrums webbplats

Om mig

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada