Bländad av brunt

Nazismen och motståndet i Linköping 1933-1945

”Bländad av brunt” handlar om de nazistiska rörelsernas mottagande och utveckling i Linköping under perioden 1933–1945. Hur ställde sig skola, militär och kyrka till nazismen? Hur speglades nazismen och Nazityskland i lokaltidningarna? Vila narrativ fick störst utrymme i den konservativt präglade stifts- och lärdomsstaden? 

Författaren berättar om ideologiskt övertygade nazister, pronazistiska sympatisörer och Tysklandsvänner i Linköping. Och om kappvändare som efter kriget gick under jorden, anpassade sig och dolde sitt förflutna. En bok om minnen som är glömda och gömda. 

Vi får även följa de antinazister som valde att göra motstånd. Lokala hjälporganisationer som arbetade för fred och demokrati, samlade in medel till behövande och hjälpte människor på flykt undan Nazitysklands förföljelser. Hjälpinsatser som ofta var initierade av drivna eldsjälar i ideella, sociala, politiska och religiösa föreningar. 

Författaren skildrar också den utsatthet som judar, både flyktingar och sedan länge boende, upplevde i Linköping under 1930-talet och krigsåren. Om nazismens konsekvenser.

BESTÄLL BOKEN HÄR eller HÄR

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada